Cukrzyca nazywana jest pandemią XXI wieku, a jej powikłania stanowią istotny problem zdrowotny, społeczny i finansowy – dlatego ważne jest zapewnienie odpowiedniej opieki dla pacjentów diabetologicznych, w szczególności poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań telemedycznych. Niestety, obecnie potencjał technologii telemedycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w diabetologii nie jest w pełni wykorzystywany. 

Z uwagi na możliwość, zasadność oraz potrzebę zwiększenia udziału telemedycyny w opiece diabetologicznej, interdyscyplinarny zespół ekspercki Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza we współpracy z przedstawicielami środowiska medycznego opracował raport regulacyjny "Jak wykorzystać potencjał telemedycyny w diabetologii?". W raporcie dokonana została przekrojowa ocena poszczególnych aspektów stosowania telemedycyny w diabetologii, oscylująca wokół 5 zasadniczych filarów: świadomość, jakość, dane medyczne, finansowanie, aspekty prawno-systemowe.

Raport jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.

Zapraszamy do lektury raportu oraz dodatkowych materiałów dotyczących technologii telemedycznych stosowanych w diabetologii.

RAPORT
DODATKOWE MATERIAŁY
PATRONI RAPORTU
Rzecznik Praw Pacjenta
Naczelna Izba Lekarska
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
PFED
SED
Pracodawcy RP
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Fundacja Nadzieja dla Zdrowia
Fundacja cukrzyca a zdrowie
Fundacja Słodziaki
Izba Gospodarcza Medycyna Polska
PTI
Forum e-zdrowia
PFSz
PARTNERZY STRATEGICZNI
Abbott
Medtronic
Nueca
PZU Zdrowie
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
Comarch
Diabetica
Diagnosis
LuxMed
Medicover
Roche
CZŁONKOWIE TGR
Abbott
Alab
Chiesi
Comarch
Diabdis
Diabetica
Diagnosis
DZP
drEryk
Heart Team
LuxMed
MedApp
Medicalgorythmics
Medicover
Medtronic
PZU Zdrowie
Roche
Takes care
Telemedico
Teva
O FUNDACJI

Telemedyczna Grupa Robocza to platforma współpracy, która zawiązała się w celu wspierania rozwoju telemedycyny w Polsce. W jej skład weszły podmioty z branży telemedycznej, które:

  • widzą korzyść w rozwoju usług telemedycznych;
  • dostrzegają nieadekwatność przepisów prawa, które często pozostają w tyle za zmianami technologicznymi w obszarze ochrony zdrowia i nie promują nowych rozwiązań;
  • chcą aktywnie kształtować otoczenie regulacyjne;
  • gotowe są nawiązać współpracę z innymi podmiotami, dla których rozwój telemedycyny nie jest obojętny, a które mają zbliżone problemy i cele.